hledej

Jak správně vymalovat

22.10.2020 Tipy, rady, inspirace BarvyLaky

Každý nás se již pravděpodobně dostal do situace, kdy je potřeba vymalovat nějakou stěnu, pokoj či dokonce celý dům. Rozhodli jste se, že si vymalujete sami? Potom Vám přinášíme několik rad a tipů, jak správně tuto činnost vykonat, aby byla co nejsnazší a nejpohodlnější. Více se dočtete v následujícím článku:

Než začnete malovat - příprava

Před zahájením samotného malování je potřeba zakrýt všechna místa, která se malovat nebudou, čímž se ušetří práce při úklidu na konci malování. Pomocí krycích pásek a folií zakryjte vše potřebné, tedy nejen nábytek, ale i vypínače, zásuvky, světla, okraje dveří a oken apod. Díky krycím páskám zůstanou po malování hezky rovné okraje.

Pokud se na stěně nachází drobné defekty tvořící nesoudržné vrstvy, použijte malířskou špachtlí k jejich odstranění, a to až na pevný podklad. Prach či jiné nečistoty můžete odstranit suchým štětcem.

Pokud se na stěně nacházejí praskliny, hranou malířské špachtle je rozšiřte, aby se lépe zaplnili a navlhčete je vodou. Takto upravené praskliny vyplňte stěrkou. do hloubky až 1,5 cm. Stěrka tvrdne pomaleji než běžná sádra, díky čemuž se s ní lépe pracuje. Po zatvrdnutí a vyschnutí je potřeba opravenou plochu obrousit smirkovým papírem či brusnou mřížkou.

Pokud mají stěny nerovný povrch kvůli většímu počtu nánosů starých maleb, je nutné tyto vrstvy oškrábat. Jako první je potřeba stěnu dostatečně navlhčit, aby mohla voda prosáknout skrze všechny vrstvy. Díky důkladnému provlhčené se staré malby se od pevnější omítky oddělují mnohem lépe. Následně pomocí malířské škrabky se zakulacenými rohy oškrábejte stěnu až na samotný podklad. Pokud i přes oškrábání není zeď úplně rovná, použijte k vyrovnání po vyschnutí vyrovnávací stěrku a nerezové hladítko.

Vyrovnání provedete po penetraci stěny ve dvou vrstvách. Druhá vrstva již zatáhne zbylé nerovnosti. Pomocí vyrovnávací stěrky se vytvoří slabý průsvitný film, díky kterému je možné vyrovnat jak povrchové, tak i hluboké nerovnosti. 

Po vyschnutí je potřeba danou plochu vybrousit sádrokartonářským hladítkem s mřížkou či smirkovým papírem. Následně ji oprašte a proveďte další penetrační nátěr. Účelem penetračního nátěru je dostatečně zpevnit podklad. K aplikaci využijte štětec, případně k penetraci určený váleček. Penetrační nátěr je již naředěná suspenze, který lze po protřepání ihned použít. Po penetraci je stěna připravena na samotné malování.

 

Jak pracovat s nátěry - malování

Nátěry si v připravené nádobě rozřeďte do požadované hustoty podle toho, jakým způsobem, a hlavně na jaký podklad budete barvu nanášet.

Barvy lze nanášet štětcem, válečkem či stříkáním. Na malé plochy a členitější části, jako jsou místa kolem zásuvek, vypínačů či rohů místností použijte štětec.

Na velké plochy je ideální použít malířský váleček. Při nanášení barvy malířským válečkem doporučujeme využít originální stírací mřížku, která Vám výrazně zjednoduší práci, zabrání kapaní barvy a zaručí rovnoměrné nanesení nátěrové hmoty.

Tahy při nátěru je ideální propojovat a křížit, díky čemuž se nátěr hezky slije v jeden celek. Vzniklou vrstvu nátěru můžete v případě potřeby samozřejmě i zdvojnásobit.

Zdroj: Barvy a Laky Hostivař, a.s