hledej

Uniflex sádra šedá, stavební, 3 kg

STAVEBNÍ SÁDRA je univerzální rychle tuhnoucí sádra určená pro stavební, vodoinstalační, elektroinstalační a topenářské práce. Je vhodná k opravám, vyrovnání a vysprávkám nerovností stěn a stropů před malováním  (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu apod.) a k rychlým fixacím kabelů, potrubí, el. zásuvek, hmoždinek, usazení profilů při rekonstrukcích v interiéru i exteriéru. Pracovní postup sádry: Podklad musí být pevný a soudržný, zbaven nečistot a mastnot. Místo aplikace očistěte a navlhčete vodou štětcem nebo rozprašovačem. Do sádrovací misky si odměříme 0,25 l čisté vody a pomalu vsypeme 0,5 kg sádry. Po cca 1 min. odležení a nasáknutí, sádru pomocí špachtle rozmícháme do hladké hmoty bez hrudek. Konzistence by měla odpovídat husté kaši. Od tohoto momentu je čas na zpracování sádry cca. 6 min. K úplnému vytvrzení dochází v závislosti na teplotě přibližně za 11–13 min. Při zpracování používejte čisté nádoby a nářadí. Sádru zpracovávejte jen při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C. Kotvené materiály (hmoždinky apod.) nezatěžujte minimálně 12 hodin. Fyzikální a mechanické vlastnosti sádry: Barva: šedá. Překládané hodnoty technických dat jsou průměrné (skutečné vlastnosti moou vykazovat jisté odchylky). Sypná hmotnost 900 ± 200 kg/m3. Počátek tuhnutí > 6 minut. Konec tuhnutí < 11 minut. Zrnitost, R=0,2mm < 5 %. Směsný poměr s vodou na 1 kg sádry / 0,5 l vody. Změny poměru sádry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádry, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti. Skladovatelnost:Při skladování v původních neotevřených obalech v suchém prostředí při teplotě 5–30 °C, je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data plnění uvedeného na obale. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností a snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Při zásahu očí důkladně vyplachujte proudem vody 10–15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,5 l vody. Likvidace odpadů a obalů:Nevyužitý výrobek nebo zbytky ztvrdlé sádry likvidujte spolu s komunálním odpadem. O výrobci:BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálním zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.

Výrobce: uniflex

velikost: 3

Cena: 37 Kč

Přejít do eshopu nebo srdcePřidat položku do oblíbených