hledej

REMAL Fasáda akrylátová fasádní barva 15 kg

Barva na fasádu REMAL FASÁDA je moderní akrylátová fasádní barva, která je dobře omyvatelná, prodyšná, výborně kryjící a odolává povětrnostním vlivům. Používá se pro nátěry vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů, panelů z lehčených hmot, břízolitu, dřevotřísky apod. Vlastnosti fasádní barvy: akrylátová fasádní barva ideální barva na fasádu odolný povětrnostním vlivům vodoodpudivý a paropropustný vysoká krycí schopnost snadno zpracovatelná fasádní barva zdravotně nezávadná barva na fasádu ekologicky příznivá omyvatelná Technické vlastnosti fasádní barvy: vydatnost až 5 m²/1 kg v jedné vrstvě možno tónovat i REMAL tónovací barva, BARLET tónovací barva, nebo tónovacími pastami REMAKOL EX-S pro venkovní omítky, betony a jiné podklady vodouředitelná barva na fasády aplikace štětkou, válečkem, stříkáním viskozita 3500 - 4500 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100) obsah netěkavých látek min. 57% Příklad nátěrového postupu pro barvu na fasádu: Obecné podmínky, které je nutné dodržet před nátěrem fasádní barvou: opravy sádrou ve venkovním prostředí nejsou vhodné staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit např. škrabkou nebo tlakovou vodou starší podklady je nutné zhodnotit, nevyhovující odstranit a vyspravit novou vápenocementovou omítkou nové vápenocementové omítky je nutné nechat minimálně jeden měsíc vyzrát nátěr fasádní barvou je tenkovrstvý - kopíruje podklad, doporučujeme proto po zaschnutí nových omítek omést nebo odřít zrnka písku z povrchu, předchází se tím vzniku stínů na natřené nestejnoměrně vyhlazené omítce teplota podkladu a prostředí při práci je doporučená v rozmezí 15° C až 25° C, nátěry nelze provádět za deště, silného větru a při silném slunečním záření okna, kovové části a okapy je nutné zakrýt, zaschlé zbytky barev se obtížně odstraňují podklady musí být před zahájením nátěrů suché a vyzrálé, vlhkost omítky doporučujeme před zahájením nátěrů zkontrolovat vhodným vlhkoměrem pro nátěry větších celků doporučujeme použít výrobky stejné šarže, popřípadě jednotlivé šarže mezi sebou smíchat, týká se zejména barevných odstínů kombinace různých aplikačních technik (váleček + štětka) je nutné zejména u sytých odstínů předem odzkoušet - nebezpečí rozdílné barevnosti vlivem rozdílného povrchu barvy Příliš savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutno předem nepenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL, BARLET nebo SOICRAT. V případě místních vysprávek, kdy není možné čekat 4 týdny na vyzrání omítky lze po vyschnutí nové omítky tuto ošetřit neutralizační solí REMAL TELSAL a po vyschnutí pokračovat výše uvedenou penetrací. Nátěr zřeďte v poměru max. 0,05 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady. Manipulace barvy na fasádu: Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247- 500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Skladovatelnost fasádní barvy: Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Likvidace obalů a odpadů barvy na fasádu: Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku. Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie. Nezapomeňte na štětce a válečky.

Výrobce: remal

Cena: 107 Kč

Přejít do eshopu nebo srdcePřidat položku do oblíbených