hledej

<p><span style="color: #003366;"></span><span></span><span>SADA MALÝ ÚKLID obsahuje bezchlorové polymerové dezinfekční a&nbsp;čistící produkty pro menší a&nbsp;střední provozovny. Jako například (&nbsp;</span><strong>obecní a&nbsp;městské úřady, kanceláře, školy, školky, malé a&nbsp;střední podniky, restaurace a&nbsp;kavárny, hotely a&nbsp;penziony, čerpací stanice</strong><span>&nbsp;a&nbsp;další.</span><br /><span>Tyto bezchlórové polymerové produkty nepoškozují žádné materiály jako např. ( dřevo, plast,

SADA MALÝ ÚKLID obsahuje bezchlorové polymerové dezinfekční a čistící produkty pro menší a střední provozovny. Jako například ( obecní a městské úřady, kanceláře, školy, školky, malé a střední podniky, restaurace a kavárny, hotely a penziony, čerpací stanice a další.
Tyto bezchlórové polymerové produkty nepoškozují žádné materiály jako např. ( dřevo, plast, kůži, koženku, sklo, kovy, textílie, gumu ). Neobsahují alkohol, aldehydy ani fenoly. Jsou pH neutrální a nevyžadují speciální manipulaci a skladování. Eliminují široké spektrum mikroorganismů a mají baktericidní, virucidní, fungicidní a protokvasinkové účinky.
 
SADA MALÝ ÚKLID obsahuje:

1 x disiCLEAN HOME 0,5 l
1 x disiCLEAN HOME 3 l
 
disiCLEAN HOME je tekutý bezchlorový polymerový prostředek určený k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, zařízení, nástrojů a těžko přístupných míst pomocí jemného rozprašovače.  Tento výrobek se vyznačuje silným a dlouhotrvajícím antivirovým, antibakteriálním a protiplísňovým účinkem. Je velmi účinný i na odstraňování pachů a k dlouhodobě rychlé dezinfekci biologicky znečištěných povrchů. Tato bezchlórová polymerová dezinfekce nemá žádné negativní účinky na jakýkoli ošetřovaný materiál. (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, guma…).
 
1 x disiCLEAN UNIVERSAL 0,5 l
1 x disiCLEAN UNIVERSAL 3 l
 
disiCLEAN UNIVERSAL je polymerový vysoce účinný čistící a dezinfekční prostředek. Je určen pro čištění a dezinfekci všech ploch, předmětů a nástrojů. Prostředek se vyznačuje výbornou odmašťovací schopností a zanechává ochranou polymerovou vrstvou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a virucidní aktivitou.
 
1 x disiCLEAN ANTI-CALC 0,5 l
1 x disiCLEAN ANTI-CALC 3l
 
disiCLEAN ANTI-CALC je čistící a dezinfekční prostředek určený pro úklid a dezinfekci sanitárních prvků. Jde o přípravek na mytí koupelen, umyvadel, baterií, kachliček, van, záchodových mís, nerezu, keramiky, kameniny, pálených cihel, WC a ostatních sanitárních povrchů. Odstraňuje nečistoty, skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty a minerální usazeniny. Prostředek je určen k přímé aplikaci bez ředění. Prostředek zanechává příjemnou a dlouhotrvající vůni a vyniká širokým spektrem účinku – baktericidním, virucidním, fungicidním a protikvasinkovým.
 
1 x disiCLEAN SURFACE foaming 1 l
1 x disiCLEAN SURFACE foaming 3 l
 
disiCLEAN SURFACE foaming je polymerový bezchlorový vysoce koncentrovaný tekutý čistící a dezinfekční prostředek, který je určený pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Prostředek vyniká širokým spektrem účinku – baktericidním, virucidním, fungicidním a protikvasinkovým.
 
1 x disiCLEAN PURE WIPES 100 KS
 
disiCLEAN PURE WIPES jsou dezinfekční ubrousky k okamžitému použití pro plošnou dezinfekci ploch, předmětů a povrchů, bez negativních vlivů na ošetřované materiály. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte.
 
Jako BONUS za 5 Kč. k SADĚ MALÝ ÚKLID získáte:
 
1 x disiCLEAN WC GEL 0,75 l
 
disiCLEAN WC GEL je kyselý čistící přípravek na toaletní mísy, pisoáry a další sanitární keramiku. Účinně odstraňuje rez, vodní a močový kámen, plísně a jiné nečistoty. Působí nad i pod vodní hladinou. Toalety a pisoáry udržuje bílé a bez usazenin. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni.
 
1 x disiCLEAN WINDOW CLEANER 0,5 l
 
disiCLEAN WINDOW CLEANER je vysoce účinný koncentrovaný přípravek na čištění skleněných povrchů. Nezanechává šmouhy a lehce odstraňuje hmyz. Po jeho nanesení se plocha vyleští suchou utěrkou. Sklo získá vysoký lesk a schopnost odpuzovat prachové částice.
 
1 x disiCLEAN DISH CLEANER 0,5 l
 
disiCLEAN DISH CLEANER je vysoce koncentrovaný přípravek na mytí nádobí se svěží vůní Limetky, s obsahem Glycerinu a s d-panthenolem pro ochranu pokožky. Pohlcuje nepříjemné pachy kuchyně a zanechává nádobí lesklé.
 
1 x disiCLEAN HAND SOAP 0,5 l
 
disiCLEAN HAND SOAP je jemné tekuté krémové mýdlo s vůní levandule, které šetrně pěstí jemnou a citlivou pokožku. Jeho jemné složení a neutrální pH nevysušuje pokožku a zanechává ji hebkou. Pravidelným používáním je zabezpečena dokonalá čistota. 
 
1 x disiCLEAN ABRASIVE SOAP 0,5 l
 
disiCLEAN ABRASIVE SOAP je krémové abrasivní mýdlo na mytí silně znečištěných rukou s příjemnou vůní citronu. Velmi dobře odstraňuje mastnou špínu, saze a vazelínu. Obsahuje látky s dokonalým čistícím účinkem.
Ideální k použití především v dílnách, průmyslové výrobě, autoservisech, pneuservisech, čerpacích stanicích a podobně. Své uplatnění najde i v domácnostech.

Bezpešnost a první pomoc:

VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky; 2,4- dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes


Bezpečnostní listy k produktům:

disiCLEAN HOME
disiCLEAN UNIVERSAL
disiCLEAN ANTI-CALC
disiCLEAN SURFACE foaming
disiCLEAN PURE WIPES
disiCLEAN WC gel
disiCLEAN WINDOW CLEANER
disiCLEAN DISH CLEANER
disiCLEAN HAND SOAP
disiCLEAN ABRASIVE SOAP

Výrobce: h2o cool

Cena: 3 176 Kč

Přejít do eshopu nebo srdcePřidat položku do oblíbených