hledej

<p>Vysoce koncentrovaný přípravek na mytí nádobí se svěží vůni limetky, s obsahem glycerinu a s d-panthenolem pro ochranu pokožky. Pohlcuje nepříjemné pachy kuchyně a zanechá nádobí lesklé.<br /><br /><strong>Návod k&nbsp;použití</strong><br /><span>Mycí lázeň připravíme rozpuštěním 1 až 2 polévkové lžíce přípravku (8 až 16 ml) v&nbsp;5 litrech vody.</span><br /><br /><strong>Bezpečnost a&nbsp;první pomoc<br /><br /><img src="https://www.h2o-cool.cz/user/documents/upload/Bezpečnostní symboly/GHS07-55F.png"

Vysoce koncentrovaný přípravek na mytí nádobí se svěží vůni limetky, s obsahem glycerinu a s d-panthenolem pro ochranu pokožky. Pohlcuje nepříjemné pachy kuchyně a zanechá nádobí lesklé.

Návod k použití
Mycí lázeň připravíme rozpuštěním 1 až 2 polévkové lžíce přípravku (8 až 16 ml) v 5 litrech vody.

Bezpečnost a první pomoc

GHS07-55F

VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H315 Dráždí kůžiP280 Používejte ochranné rukavice
P302+P352+P321 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P332+P313+P362 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a 
před opětovným použitím ho vyperte.
 

Bezpečnostní list ke stažení zde

Výrobce: h2o cool

Cena: 49 Kč

Přejít do eshopu nebo srdcePřidat položku do oblíbených