hledej

BARLET silikon penetrace V4018, 5 kg

BARLET silikon penetrace je penetrační nátěr pod silikonovou fasádní barvu. Penetrační nátěr na savé omítky pro zpevnění a zlepšení přilnavosti nátěru barvou BARLET silikon. Proniká do podkladu, snižuje jeho savost a zpevňuje jej. Zajišťuje dokonalé zakotvení vrchního nátěru a snižuje jeho spotřebu. Vlastnosti penetrace BARLET silikon: vhodná penetrace pod akrylátové fasádní barvy kvalitní hloubková penetrace české výroby zvyšuje přilnavost vrchního nátěru sjednocuje savost snižuje spotřebu fasádní barvy Technické vlastnosti penetrace pod silikonové barvy: vydatnost v závislosti na savosti podkladu až 7 m²/1 kg pro podklady omítka, beton, pórobeton pod silikonové fasádní barvy prostředí interiér nebo exteriér odstín mléčně zbarvené kapaliny aplikace štětkou nebo stříkáním před použitím se neředí pro umytí nářadí lze použít vodu. Příklad nátěrového postupu penetrace: Podklad musí být suchý a vyzrálý. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Manipulace s penetrací pod silikonové fasádní barvy: Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7 ] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6 ] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimodosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Skladovatelnost penetrace: Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Likvidace obalů a odpadů penetrace: Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Výrobce: barlet

velikost

Cena: 539 Kč

Přejít do eshopu nebo srdcePřidat položku do oblíbených