hledej

Bakrylex Univerzál lesk V2066 barva na dřevo a kov, 1000 bílá, 700 g

Bakrylex Univerzál mat je vodouředitelná, univerzální krycí lesklá barva pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu apod. Výborně kryje a odolává povětrnostním vlivům. Při použití k venkovním nátěrům se jejich obnova předpokládá po 3–5 letech. Výrobek splňuje požadavky předpisů pro použití na nátěry hraček. Vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 1. (klasifikace dle EN 13300). Barva není vhodná pro objekty s trvale vlhkým prostředím. Vlastnosti univerzální barvy na dřevo a kov: lesklé provedení atest na dětský nábytek a hračky ekologická barva rychleschnoucí vysoce krycí odolává povětrnostním podmínkám venkovní a vnitřní barva na dřevo zdravotně nezávadná barva Certifikace univerzální barvy na dřevo a kov: Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků. Vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 1. (klasifikace dle EN 13300). Podklad: Univerzální barva na dřevo, dřevotřísku, zdivo, kov. Návod k použití: Savé podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem REMAL, BARLET nebo SOICRAT. Penetrujte, dokud povrch saje. Dřevo je vhodné předem opatřit základním nátěrem BAKRYLEX PRIMER. Kovy je nutné odrezit, odmastit a opatřit vhodným základním antikorozním nátěrem. Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barvu můžete přiředit malým množstvím čisté vody. Nanáší se štětcem, stříkáním nebo válečkem ve 2–3 vrstvách při teplotě 10–25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hodiny. Vydatnost barvy: Orientační: 6 až 8 m² na 1 kg nátěru (7 až 10 m² na 1 l) pro jeden nátěr. Doporučené způsoby aplikace: Štětec, váleček, stříkání Odstíny: Vyrábí se jako matná nebo lesklá barva v odstínech podle speciálních vzorkovnic, případně se jako báze do požadovaných odstínů probarvuje v tónovacích systémech TELURMIX a BALMIX na našich podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE. Manipulace: Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickoureakci. Skladovatelnost: Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Likvidace obalů a odpadů: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Výrobce: bakrylex

velikost

Cena: 179 Kč

Přejít do eshopu nebo srdcePřidat položku do oblíbených