hledej

Apeko tekuté lepidlo na tapety, 1 l

Apeko V1306 je tekuté lepidlo na tapety k lepení tapet reflexních, papírových a PVC s papírovou podložkou v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klížidlo pro malířské přípravky. Vlastnosti lepidla na tapety Apeko: vysoká počáteční přilnavost vhodné pro lepení tapet papírových vhodné lepidlo na vinylové tapety lepidlo na tapety se snadnou korekcí a možností oprav bez rozpouštědel pro lepení tapety na zeď, beton, dřevo, kov, omítky balení 1 litr K lepení reflexních, papírových a PVC tapet s papírovou podložkou v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klížidlo pro malířské přípravky. Podklad lepidla na tapety: Na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý. Nanášení lepidla na tapety: Štětka, váleček. Vydatnost lepidla na tapety: 5 až 7 m²/kg. Ředění lepidla na tapety: Lepidlo na tapety se ředí vodou. Pro penetraci podkladu 1:3, pro papírové tapety 2:1, pro PVC tapety 3:1, pro reflexní tapety se neředí. Pracovní postup lepidla na tapety Apeko: Před samotným lepení tapet je nutné všechny povrchy zbavit prachu, nesoudržných částic a mastnot. Případné staré nátěry ve větších vrstvách je nutné oškrábat. Výrazně savé a sprašující povrchy je nutné předem nepenetrovat vhodnou penetraci např. BARLET, SOICRAT nebo zředěným lepidlem APEKO (1 díl lepidla zředit 3 díly vody). Podle typu tapet se lepidlo na tapety Apeko před použitím ředí čistou vodou. Vodu přidáváme postupně za stálého míchání: papírové tapety (2:1 s vodou, t.j. 1 kg lepidla zřeďte 0,5 litrem vody), PVC tapety (3:1 s vodou, t.j. 1 kg lepidla zřeďte 0,33 litry vody), na reflexní tapety se lepidlo neředí. Po důkladném rozmíchaní se lepidlo na tapety nanese štětkou nebo válečkem do středu pásu připravené tapety a rozetře se do stran. Bezprostředně před lepením se lepidlo nanese i na okrajová místa podkladu. Následně se pásy lepí shora dolů. Tapeta se musí k podkladu přitlačit kartáčem, houbou nebo válečkem směrem dolů a do stran. Všechny pomůcky a případně znečištěnámísta ihned omyjte vodou. Vlastní tapetování: Tapety se před lepením nastříhají na potřebnou délku. Namočí se na 3–10 minut do vody. Na připravený podklad se nanese Apeko V 1306 a po 2 minutách se začne s lepením. Tapety se lepí odshora dolů a vyhlazují se měkkým kartáčem, houbou nebo gumovým válečkem, přebytek lepidla se odstraní vlhkou houbou nebo hadříkem. Takto nalepené tapety lze po 5 dnech zlehka omývat (pokud jsou nalakovány) vlažnou vodou s přídavkem saponátu. Teplota podkladu a okolního prostředí nesmí být při aplikaci menší než +10 °C. Manipulace s lepidlem na tapety: Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5- chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce: apeko

velikost: 1

Cena: 30 Kč

Přejít do eshopu nebo srdcePřidat položku do oblíbených